Nederlands
Israëlietische
Gemeente
UTRECHT
ORGANISATIE
LIDMAATSCHAP
RABBINAAT
ONDERWIJS
JEUGD & STUDENTEN
- - - ENGLISH - - -
  LAATSTE NIEUWS:
75 Jaar Na de Oorlog
publicatiedatum: 04 May 2020
4 mei Dodenherdenking - 2020 - door Ruben van Praagh Vandaag had ik...
 
DATUM: 13 Kislew 5781
PARASJA:
Sjabbat tijden: (Midden Nederland)
Begin:
Eind:
Nieuwsberichten
Veenendaal: steenonthulling & herdenking
Publicatiedatum: 09 April 2015 om 10:39 uur

Op woensdag 4 maart werd een steen onthuld op de joodse begraafplaats Veenendaal, die officieel ook tot onze gemeente behoort sinds de opheffing van de joodse gemeente Veenendaal. Het betrof een grafsteen op het graf van Joseph van Praagh, die in de oorlog in Veenendaal onderdook, daar ziek werd en er vervolgens overleed. Uit nood werd hij eerst in de tuin van zijn onderduikadres begraven, later is hij alsnog op de begraafplaats ter aarde besteld. Een steen was er echter niet, tot hiervoor een actie werd opgezet door de Stichting Zikna, geleid door rabbijn Katz uit Amsterdam, die een persoonlijke band met Veenendaal heeft. Dankzij Zikna, en de bereidwillige donatie van de complete steen door Steenhouwerij Buddingh, is het nu toch van een matseiwa gekomen en is de matseiwa ook onthuld. Hiervoor heeft zich een comité ingezet, bestaande uit rabbijn Katz, M. Brink, D. Buddingh, C. v.d. Heuvel, en mevrouw Middelhoven.

De onthulling werd geleid door Opperrabbijn Jacobs en rabbijn Boosman. De steen werd onthuld door Gideon van Praagh, achterneef van Joseph van Praagh, die van het bestaan van dit familielid nauwelijk of geen weet had, tot de steenonthulling hem plotseling werd aangekondigd. Joseph van Praagh was, net als Gideons vader Israël, uit Den Haag afkomstig en ze hebben elkaar voor de oorlog ook zeker gekend, want de Van Praaghs waren geen heel grote familie.

Later die middag is een gedenksteen onthuld in de muur van het Christelijk Lyceum Veenendaal. Deze steen, ook door Steenhouwerij Buddingh gedoneerd, is een herdenksteen voor een van de vele slachtoffers van de sjoa, die geen graf mochten krijgen: Veronie van Essen. Zij was leerlinge op de school en bracht haar leven in Veenendaal door, vanwaar zij is weggevoerd door de bezetter. In augustus 1943 overleed zij in Auschwitz.

Rond de onthulling van de gedenksteen is een compleet programma opgezet waar de leerlingen in betrokken werden. Zij waren in groten getale aanwezig bij de onthulling, waarbij rabbijn Katz, opperrabbijn Jacobs en ook burgemeester Kolff van Veenendaal tot de sprekers behoorden.

Helaas bleek bij binnenkomst op de school, hoe nodig het is om te herdenken en om bewustzijn te blijven creëren. Opperrabbijn Jacobs werd bij binnenkomst op antisemitische wijze toegeroepen door een leerling. De school en ook de politie ondernamen hierop actie en de leerling en diens medeleerlingen hebben naar aanleiding van dit incident nadere uitleg gekregen om hen ook op zachtzinninge manier terecht te wijzen.

Rest ons nog mevrouw Middelhoven en haar team van vrijwilligers te noemen. Zij voeren al vele jaren al het kleinschalig onderhoud van de begraafplaats uit. Maaien en snoeien zijn de belangrijkste werkzaamheden, en zij doen dit trouw en met eerbied voor de overledenen. Het bestuur van de NIG Utrecht is hiermee zeer verguld, zeker omdat het voor de NIG zelf ondoenlijk is om deze begraafplaats op normale wijze te beheren. Een prachtinitiatief!

 

Zie ook het artikel in de Veenendaalse Krant.

Voor meer informatie over joods Veenendaal, kijk op de site van het Joods Historisch Museum.